Publiczne Przedszkole nr 5 im. Niezapominajki w Pile

Projekty UE

 

Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej i wielorodzinnych budynków mieszkalnych – instrumenty finansowane

Cel projektu: Poprawa efektywności energetycznej w infrastrukturze publicznej

Beneficjent : GMINA PIŁA

www.mapadotacji.gov.pl

W ramach  prac termomodernizacyjnych   w terminie od 10.06.2019 r. do 25.11.2019 r.

w  Publicznym Przedszkolu Nr 5 im. Niezapominajki w Pile zostały  wykonane :

  • termomodernizacja budynku , w tym :

–    docieplenie stropodachu

–    docieplenie ścian zewnętrznych

–    remont kominów

–   wymiana obróbek blacharskich

–   wykonanie nowego pokrycia dachu

–   wykonanie nowej instalacji ciepłej wody użytkowej

–   wymiana oświetlenia na energooszczędne

–   wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych 

Część wydatków kwalifikowalnych jest poniesiona w ramach pożyczki w związku z realizacją projektu termomodernizacji współfinansowanego ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w ramach WRPO 2014+.

Skip to content