Publiczne Przedszkole nr 5 im. Niezapominajki w Pile

Nabór

 

Strona – Nabór

 

INFORMACJA O WOLNYCH MIEJSCACH

Od 11 marca 2024 r. do 22 marca 2024 r. Publiczne Przedszkole nr 5 im. Niezapominajki w Pile będzie prowadziło nabór na 18 wolnych miejsc.

W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci w wieku od 3 do 6 lat, urodzone w latach 2018-2021.

Organizacja grup przedszkolnych uzależniona jest od liczby i wieku dzieci przyjętych w rekrutacji do przedszkola oraz kontynuujących edukację przedszkolną.

Prosimy wypełnić wnioski wraz z załącznikami  (oświadczenia) elektronicznie  nabor.pcss.pl/pila  w zakładce Przedszkola, wydrukować, podpisać (oboje rodziców) i dostarczyć do przedszkola wraz z wydrukowaną i podpisaną klauzulą.

KLAUZULA INFORMACYJNA do rekrutacji dzieci

Skip to content